เว็บตรง

เว็บตรงรู้สึกกลัว 

เว็บตรงรู้สึกกลัว 

สองปีชั้นอนุบาลของมอลลี่ พ่อแม่ของเธอเริ่มหมดหวัง เว็บตรงพวกเขาพาลูกสาวเข้ารับการบำบัดซึ่งเป็นความเจ็บปวดของตัวเอง “ในการนัดรับการรักษาครั้งแรก ฉันไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้” ราเชลกล่าว “เธอเป็นโรคฮิสทีเรีย”มอลลี่ค่อย ๆ ปรับตัวเข้าหานักบำบัด ซึ่งทำให้เธอกลายเป็น “คนพาลวิตกกังวล” (มอลลี่ตั้งชื่อเขาว่าโอทิส) ถ้ามอลลี่กังวลว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะเธอ ราเชลพูด นักบำบัดโรคจะพูดประมาณว่า...

Continue reading...

เว็บตรง50 ปีที่แล้ว ทางน้ำของอเมริกาได้รับการปกป้องมากขึ้น

เว็บตรง50 ปีที่แล้ว ทางน้ำของอเมริกาได้รับการปกป้องมากขึ้น

ร่างกฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ำฉบับใหม่ซึ่งกำหนดความเว็บตรงรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยไม่มีหลักฐานว่าประมาทแหล่งที่มาของการรั่วไหลของน้ำมันได้ลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดี [Richard] Nixon เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว…. จะเพิ่มระดับสารกำจัดศัตรูพืชให้กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำใหม่ทั้งหมด ร่างกฎหมายดังกล่าวได้วางรากฐานสำหรับพระราชบัญญัติน้ำสะอาดปี 1972 ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับของสหรัฐฯ ในการปล่อยสารมลพิษลงสู่น่านน้ำที่เดินเรือได้ ในขณะที่กฎหมายคุ้มครอง  “น่านน้ำของสหรัฐอเมริกา” คำจำกัดความของคำว่า “น่านน้ำ” ยังคงคลุมเครือ  จนกระทั่งกฎระเบียบปี...

Continue reading...